Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

bdcc
21:51

January 24 2015

14:53
9006 c323 500

choochoohakkai:

joustinglance:

who needs a clevage sweater when you have a nipple shirt

Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viazachlanny zachlanny
14:53

a-cumberbatch-of-cookies:

randomweas:

Magician Zach King

The Ministry is going to be pissed…

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viazachlanny zachlanny

January 19 2015

bdcc
19:38

Bill Gates został Billem Gatesem, bo Mary Maxwell Gates (stara Billa) ziomała się z prezesem IBM Johnem Opelem. W roku 1980 zarekomendowała mu swojego syna jako potencjalnego dostawcę systemu operacyjnego dla nowego komputera IBM, który przeszedł do historii jako IBM PC. Gates nie miał "pomysłu" na ten system, ale znał Tima Patersona, który napisał system QDOS, ale nie miał wpływowej mamuśki, więc wszystko co mógł, to sprzedać Gatesowi swój system za grosze i patrzeć potem na jego bogactwo.

W kapitalizmie najlepszy pomysł to urodzić się Kulczykówną albo Gudzowaciątkiem, inne są już takie sobie.

— Wojciech Orliński na swoim facebooku
Reposted from1923 1923 viapl pl

March 09 2014

bdcc
10:53
7721 9d21

January 19 2014

bdcc
07:30
0138 aa16
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viabudas budas
bdcc
07:29
Sukces
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
bdcc
07:29
Reposted frommarzyciel marzyciel viapl pl

November 11 2013

bdcc
01:51
0175 03e3 500
Reposted fromlordfish lordfish viabudas budas
bdcc
01:51
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAzumi Azumi
bdcc
01:50
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
bdcc
01:49
Reposted fromsupernatural supernatural
bdcc
01:48
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialsalander lsalander
bdcc
01:47
9963 abf2
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy vialsalander lsalander
bdcc
01:47
1447 d7fe 500
bdcc
01:47
1448 490e 500
bdcc
01:37
9118 77a2
Reposted fromckisback ckisback viaemmalead emmalead
01:36
0306 8ad4
Reposted fromamatore amatore viabudas budas
bdcc
01:36
2612 d0ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viabudas budas
bdcc
01:36
4748 547c 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl